Waterschapsenergie maken we samen

Groene energie uit rioolwater? Dat klinkt onwaarschijnlijk. Maar het kan en het gebeurt. Een groot aantal waterschappen in ons land haalt energie uit rioolwater. Deze energie wordt Waterschapsenergie genoemd. De waterschappen laten er auto’s op rijden of gebruiken deze vorm van energie om huishoudens te voorzien van stroom. De komende jaren zul je Waterschapsenergie op steeds meer plaatsen tegenkomen. Afkomstig van poep en plas, dus van ons allemaal.

wc-sloffen

Waardevol slib
De waterschappen beheren het water in ons land. Ze zorgen ervoor dat gebieden niet te nat of te droog zijn, dat we beschermd zijn tegen overstromingen en kunnen genieten van fraaie waterrijke natuur. Ze zorgen er ook voor dat ons water schoon is, onder meer door het rioolwater te zuiveren. In het slib dat na de zuivering overblijft, bevinden zich veel waardevolle stoffen. Dankzij slimme technieken wordt daaruit energie gehaald. De waterschappen bundelen hun kennis om samen die energie op te wekken.

Duurzame energie
Waterschapsenergie is bij uitstek een duurzame vorm van groene energie. Afvalwater produceren we dagelijks in ons eigen huis, met elke douchebeurt en met elke gang naar het toilet. De waterschappen benutten Waterschapsenergie in de eerste plaats om er hun eigen rioolwaterzuivering op te laten draaien. Maar de energie kan ook worden gebruikt als brandstof voor vuilniswagens, voor de verwarming van zwembaden, verzorgingshuizen en zelfs hele woonwijken. Zo brengen de waterschappen hun energie ten goede aan de samenleving om hen heen.

Allemaal een bijdrage
Waterschapsenergie is bijzonder omdat het een slimme en groene vorm van energie is, waaraan we allemaal een bijdrage leveren. Waterschapsenergie maken we samen!