1400 woningen verwarmd door afvalwaterzuivering

Energie- en grondstoffenfabriek Harnaschpolder levert warmte aan woningen en fosfaat voor de productie van kunstmest.

400 woningen krijgen het warm door wat er stroomt op AWZI Harnaschpolder

Awzi (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Harnaschpolder is de groene energiebron voor de stadsverwarming van nieuwbouwwoningen in de wijk Harnaschpolder in Delft. Sinds 2010 staat er naast deze zuivering een warmtestation. Dit station levert via een lokaal warmtenet duurzame en schone warmte aan de nabijgelegen woningen.

De warmte uit het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt gewonnen met een warmtepomp. In 2018 gaat ook de restwarmte van de biogasmotoren ingezet worden als groene energiebron. Rioolwater blijkt ook in Delft een bron voor lokaal hergebruik van grondstoffen zoals warmte. Met deze uitbreiding van de warmtecapaciteit kunnen tot circa 1.400 woningen worden verwarmd.

Fosfaat voor voedselproductie

Awzi Harnaschpolder is een van de grotere afvalwaterzuiveringen van Europa waar dus ook een relatief grote hoeveelheid fosfaat teruggewonnen kan worden. Terugwinning van fosfaat kan lokaal op de zuivering maar ook centraal via de slibverbranding.

Delfland heeft ervoor gekozen om de voordelen van lokale struvietvorming (fosfaatkristal) te combineren met centrale fosfaatterugwinning. Door magnesiumhydroxide te doseren aan de slibbuffertanks ontstaan er kleine struvietkristallen in het slib. Het resultaat is een beter ontwaterde slibkoek en minder risico op verstopping en scaling. Het ontwaterde uitgegiste slib wordt vervolgens afgevoerd naar HVC.

Meer dan de helft van al het zuiveringsslib van Nederland wordt verbrand door de bedrijven HVC en SNB. De as die overblijft na verbranding bevat hoge concentraties fosfaat. Met de Belgische firma EcoPhos zijn afspraken gemaakt over het terugwinnen van dit fosfaat. De fosfaatfabriek in Duinkerken gaat medio 2018 in bedrijf. Op jaarbasis kunnen met het fosfaat afkomstig van AWZI Harnaschpolder circa 300 vrachtwagens groene kunstmest worden geproduceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.