Afwassen en doortrekken levert energie

Gepubliceerd op: 23 - 04 - 2018.

Afwassen, doortrekken, jouw afvalwater levert energie, die je zelf weer kunt gebruiken. Het afvalwater van huishoudens en bedrijven in de gemeente Apeldoorn wordt via het riool afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie. Waterschap Vallei en Veluwe zuivert dit water zodat het weer terug kan naar de IJssel. Het teveel aan bacteriemassa (rioolslib) wordt vergist. Daarbij ontstaat methaan (brandbaar gas). Dat gas wordt verbrand in een motor die elektriciteit opwekt. Die elektriciteit kun je tegen een prima prijs afnemen bij deA. Doordat dit een kringloop is dichtbij huis, is er maar weinig verlies van energie door transport. Deze energie is klimaatneutraal. Eerlijke energie, direct uit de buurt, waarmee je bijdraagt aan een duurzamer Apeldoorn.

Meer weten? Kijk op de website van de duurzame energiecooperatie Apeldoorn.

33.000 zonnepanelen voor waterschap

Gepubliceerd op: 29 - 09 - 2017.

Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Bestuurslid Michel Bouts: “Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken.”

40% van het eigen energieverbruik duurzaam opwekken in 2020. Dat is de doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van Waterschap Limburg, produceert jaarlijks 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al 28% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. “We hebben dus nog een mooie uitdaging om een  forse stap vooruit te zetten in de verduurzaming van ons energieverbruik en dat gaan we nu doen” aldus Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg.

De inzet van zonne-energie is  een belangrijke stap om te groeien naar de 40% die afgesproken is in het convenant. Uit een haalbaarheidsstudie door adviesbureau SWECO  blijkt dat de realisatie van zonnepanelen voor de 17 Limburgse rioolwaterzuiveringsinstallaties zonder meer rendabel is. Daarnaast komen er zonnepanelen op het dak van het kantoor in Roermond. Dit kantoor huisvest na de zomervakantie behalve Waterschapsbedrijf Limburg ook Waterschap Limburg en wordt momenteel verbouwd. Dit ambitieuze zonnepanelen project behoort tot de grotere projecten in Nederland en verduurzaamt het energieverbruik kostenneutraal  met 12,3%.

40% van het eigen energieverbruik duurzaam opwekken in 2020. Dat is de doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van Waterschap Limburg, produceert jaarlijks 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al 28% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. “We hebben dus nog een mooie uitdaging om een  forse stap vooruit te zetten in de verduurzaming van ons energieverbruik en dat gaan we nu doen” aldus Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg.

De inzet van zonne-energie is  een belangrijke stap om te groeien naar de 40% die afgesproken is in het convenant. Uit een haalbaarheidsstudie door adviesbureau SWECO  blijkt dat de realisatie van zonnepanelen voor de 17 Limburgse rioolwaterzuiveringsinstallaties zonder meer rendabel is. Daarnaast komen er zonnepanelen op het dak van het kantoor in Roermond. Dit kantoor huisvest na de zomervakantie behalve Waterschapsbedrijf Limburg ook Waterschap Limburg en wordt momenteel verbouwd. Dit ambitieuze zonnepanelen project behoort tot de grotere projecten in Nederland en verduurzaamt het energieverbruik kostenneutraal  met 12,3%.

Aan de optimale inzet van zonne-energie is ook in financieel opzicht grondig gerekend. Waterschapsbedrijf Limburg wil duurzaam werken tegen de laagste kosten voor de burger. Het zuiveringstarief dat jaarlijks aan de Limburgers in rekening wordt gebracht is al voor het 2e jaar op rij  het laagste tarief van Nederland. De omschakeling naar duurzame energie levert ook nog een netto kostenbesparing op van gemiddeld € 230.000 per jaar. De daken van het kantoor in Roermond en een zonnepaneelweide op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heugem zijn het eerst aan de beurt. Eind 2019 is het totale project gereed.

FEITEN EN CIJFERS

  • Aantal zonnepanelen: 33.000
  • Energieproductie: 8.570.000 Kwh per jaar
  • Aandeel duurzame opgewekte energie: 12,3%
  • Totale investering  € 14.500.000

OVER WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceren we 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.

1400 woningen verwarmd door afvalwaterzuivering

Gepubliceerd op: 29 - 09 - 2017.

Energie- en grondstoffenfabriek Harnaschpolder levert warmte aan woningen en fosfaat voor de productie van kunstmest.

400 woningen krijgen het warm door wat er stroomt op AWZI Harnaschpolder

Awzi (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Harnaschpolder is de groene energiebron voor de stadsverwarming van nieuwbouwwoningen in de wijk Harnaschpolder in Delft. Sinds 2010 staat er naast deze zuivering een warmtestation. Dit station levert via een lokaal warmtenet duurzame en schone warmte aan de nabijgelegen woningen.

De warmte uit het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt gewonnen met een warmtepomp. In 2018 gaat ook de restwarmte van de biogasmotoren ingezet worden als groene energiebron. Rioolwater blijkt ook in Delft een bron voor lokaal hergebruik van grondstoffen zoals warmte. Met deze uitbreiding van de warmtecapaciteit kunnen tot circa 1.400 woningen worden verwarmd.

Fosfaat voor voedselproductie

Awzi Harnaschpolder is een van de grotere afvalwaterzuiveringen van Europa waar dus ook een relatief grote hoeveelheid fosfaat teruggewonnen kan worden. Terugwinning van fosfaat kan lokaal op de zuivering maar ook centraal via de slibverbranding.

Delfland heeft ervoor gekozen om de voordelen van lokale struvietvorming (fosfaatkristal) te combineren met centrale fosfaatterugwinning. Door magnesiumhydroxide te doseren aan de slibbuffertanks ontstaan er kleine struvietkristallen in het slib. Het resultaat is een beter ontwaterde slibkoek en minder risico op verstopping en scaling. Het ontwaterde uitgegiste slib wordt vervolgens afgevoerd naar HVC.

Meer dan de helft van al het zuiveringsslib van Nederland wordt verbrand door de bedrijven HVC en SNB. De as die overblijft na verbranding bevat hoge concentraties fosfaat. Met de Belgische firma EcoPhos zijn afspraken gemaakt over het terugwinnen van dit fosfaat. De fosfaatfabriek in Duinkerken gaat medio 2018 in bedrijf. Op jaarbasis kunnen met het fosfaat afkomstig van AWZI Harnaschpolder circa 300 vrachtwagens groene kunstmest worden geproduceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Volgende pagina »