Waterschap legt zonnepanelen aan

Gepubliceerd op: 29 - 09 - 2017.

Waterschap Rivierenland gaat haar eerste zonne-energiepark aanleggen op het terrein van de rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost. In totaal plaatsen het waterschap er ruim 3000 zonnepanelen die op jaarbasis 750.000 kWh kunnen opwekken. Meer dan genoeg om deze zuivering energieneutraal te maken. Volgens planning is het zonne-energiepark eind 2017 in bedrijf.

De groene stroom van de ruim 3000 panelen wordt direct door de rioolwaterzuivering (RWZI) zelf gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De RWZI Gorinchem-Oost wordt hiermee volledig energieneutraal. Het overschot aan opgewekte stroom leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Het gebruik van RWZI-terreinen voor zonnepanelen is een logische keuze. 75% van de energie die het waterschap gebruikt is nodig voor de zuivering van rioolwater. Daarnaast zijn de terreinen van rioolwaterzuiveringen niet langer nodig als slibdroogveld (slib verwerken we tegenwoordig in Energiefabrieken).

Energieneutraal in 2030

“Waterschap Rivierenland wil in 2030 energieneutraal zijn. Door dit zonne-energiepark zijn we een stap dichter bij onze ambitie. Want de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op deze zuivering wordt nu groter dan het energiegebruik ter plaatse”, aldus Heemraad Hennie Roorda.

Aanpak om doel te behalen

Energie opwekken uit afvalwater 
Zelf duurzame energie opwekken doet het waterschap onder andere door energie te produceren uit afvalwater. Dat gebeurt nu nog in één en over een aantal jaren in drie Energiefabrieken waar we het slib van onze 30 rioolwaterzuiveringen omzetten in biogas, warmte en elektriciteit. De drie Energiefabrieken kunnen voorzien in 40% van het energiegebruik van het waterschap.

Zonne-energie rwzi’s 
Daarnaast investeert het waterschap in zonne-energie, zoals het zonne-energiepark op de rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost. Het zonnepark Gorinchem-Oost levert straks 1,5% van het verbruik van het waterschap. Als we alle RWZI-terreinen benutten als zonneparken kunnen deze samen tot wel 20% van het verbruik leveren. Ook verkennen we de mogelijkheden van andere hernieuwbare energiebronnen op onze terreinen.

Energie uit stromend water 
Waterschap Rivierenland is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze energieproductie te verhogen en energiegebruik te verduurzamen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de potentie van zonnepanelen op waterbergingen en de inzet van innovatieve stuwen, waarmee we hernieuwbare energie uit stromend water kunnen halen. We werken daarbij waar mogelijk samen met (regionale) partners en inwoners die in de omgeving van onze rioolwaterzuiveringen en/of gemalen wonen.

Veendam heeft energiefabriek

Gepubliceerd op: 29 - 09 - 2017.

Op de rioolwaterzuivering in Veendam wordt warmte en elektriciteit opgewekt uit poep en plas. De opgewekte warmte en elektriciteit gebruikt Waterschap Hunze en Aa’s weer we voor het zuiveringsproces. De energieleverancier koopt de overgebleven energie.

Hiermee wordt het doel om de afvalwaterzuivering energieneutraal te krijgen gehaald. Het is bijzonder dat een relatief kleine zuivering zoals Veendam energieleverend is. De zuivering in Veendam is nu een zogenaamde Energiefabriek.

HOE WERKT DIT?

De afvalwaterzuivering produceert biogas uit slib van de eigen zuivering en van omliggende zuiveringen. Slib is een restproduct nadat het vuile rioolwater is schoongemaakt. Met een biogasmotor wordt het biogas omgezet in warmte en elektriciteit.

HOEVEEL ENERGIE?

Wil je een overzicht zien van het verbruik en de opwekking van elektriciteit in Veendam? Check dat deze link. 

Waterschappen lanceren digitale energiekaart

Gepubliceerd op: 29 - 09 - 2017.

Tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 21 maart lanceerde Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, een digitale energiekaart. Op deze kaart zijn ruim 220 duurzame energieprojecten van de waterschappen te bekijken.

De waterschappen worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. De waterschappen voeren daarom een ambitieus en duurzaam energiebeleid.

WATERSCHAPPEN ENERGIENEUTRAAL

In navolging van de afspraken die het Klimaatakkoord Parijs gemaakt werden, streven de waterschappen ernaar om als eerste overheid volledig energieneutraal te worden.

ENERGIEKAART

De Unie van Waterschappen maakte de energiekaart om te laten zien wat de Nederlandse waterschappen allemaal doen op het gebied van duurzame energie. Op de kaart staan alle waterschapsprojecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing.

Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen: “Met de energiekaart laten de waterschappen zien op welke manieren zij werken aan duurzame energie en energiebesparing. Maar er zijn nog veel meer kansen! Daarom nodigen we burgers en bedrijven uit om met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.”

GREEN DEAL ENERGIE

Op de Waterschapsdag werd ook de Green Deal Energie ondertekend door de waterschappen, STOWA en het Rijk. De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Volgende pagina »« Vorige pagina