Waterschappen gaan energie besparen

Gepubliceerd op: 28 - 09 - 2017.

Waterschappen laten onderzoeken hoe hun gemalen energiezuiniger kunnen werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een onderzoeksprogramma ‘Energie in het watersysteem’ voor de periode 2016-2018 waarvan ‘Slim Malen’ een belangrijk onderdeel is.

Naast rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gemalen de grootste energiegebruikers bij de waterschappen. Door weersverwachtingen voor regen en getijdebewegingen beter te koppelen aan het maalbeheer is veel energiebesparing mogelijk.

Slim maalbeheer

Op initiatief van waterschap Zuiderzeeland, STOWA, de Technische Universiteit Eindhoven en Deltares is een consortium van 6 waterschappen en de adviesbureaus Nelen en Schuurmans en e-Risk gestart met het onderzoeken van verschillende cases om tot slim maalbeheer te komen.

Het project wordt mede mogelijk mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Green Deal Energie

Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Green Deal Energie die de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en STOWA sloten op 21 maart.

Deze deal heeft als doel dat waterschappen meer energie-efficiëntie behalen en dat zij nog meer duurzame energiebronnen als wind, zon, warmte en waterkracht gaan toepassen op de eigen terreinen en processen. Dit met de bedoeling om op afzienbare termijn energieneutraal te worden.

Wetterskip verwarmd gebouwen met biogas

Gepubliceerd op: 28 - 09 - 2017.

Burgemeester Ferd Crone, Anke van Dijke, directeur van Fier en Egbert Berenst, dagelijks bestuurder bij Wetterskip Fryslân openden op 22 februari het biogasstation in Leeuwarden. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en Wetsus op de WaterCampus verwarmen hun gebouwen voortaan met biogas uit deze installatie.

Wetterskip Fryslân zuivert jaarlijks ongeveer 100 miljoen liter afvalwater. Na de zuivering van het afvalwater blijft slib over als restproduct. In Leeuwarden staat een vergistingsinstallatie, waarmee het slib wordt vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd.

Biogasstation

Met de komst van het biogasstation kan 120.000 m3 worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsusgebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de CO2-uitstoot van 150 auto’s.

Dit project van Wetterskip Fryslân is in lijn met de duurzaamheidambities van de waterschappen. In 2020 willen de waterschappen voor minstens 40% voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie door biogas, wind‐ en zonne‐energie en waterkracht.

Energie- & Grondstoffenfabriek

De vergistingsinstallatie in Leeuwarden is een voorbeeld van een Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF). De EFGF is een samenwerkingsverband van alle 22 waterschappen en richt zich op het verduurzamen van de economie door uit het afvalwater zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen.

Door alle rioolwaterzuiveringen om te bouwen naar Energiefabrieken kunnen de waterschappen in theorie uiteindelijk zo’n 100.000 huishoudens van biogas voorzien of 200.000 auto’s een jaar lang op biogas laten rijden.

Wetterskip opent nieuw biogasstation

Gepubliceerd op: 01 - 02 - 2016.

De 22 Nederlandse waterschappen werken dagelijks aan de verduurzaming van de sector door energie en grondstoffen terug te winnen uit de bedrijfsprocessen. Zo opent WetterskipFryslân op 22 februari een nieuw biogasstation voor de productie van 1 miljoen m3 biogas op jaarbasis.

Lees verder »

Volgende pagina »« Vorige pagina