Zo werkt het

De waterschappen  zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het slib dat overblijft na de zuivering wordt vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit kan je bijvoorbeeld opwerken tot aardgas, maar je kan er ook elektriciteit van maken. Wat je er ook mee doet: het is en blijft groene Waterschapenergie!

RWZI-TILBURG-LUCHTFOTO

7 stappen waarin de waterschappen Waterschapsenergie maken van poep en plas

  1. Afvalwater met poep en plas komt via de riolering aan op een van de 350 rioolwaterzuiveringen van de waterschappen.
  2. Allereerst verwijdert het waterschap allerlei zaken die niet in het riool thuishoren zoals maandverband, plastic, grof vuil, bladeren, zand en ander afval. Dit gaat deels naar de vuilverbranding en wordt deels gerecycled.
  3. Daarna gaat het afvalwater naar een bassin, waar de vaste delen naar de bodem zinken. Dit slib gaat naar de gisting.
  4. Het water is nog steeds niet schoon genoeg om terug de natuur in te laten stromen. Er zitten nog veel opgeloste stoffen in het water zoals stikstof en fosfaat. Daarom doen de waterschappen bacteriën in het afvalwater die de vieze stofjes ‘opeten’. Dit zijn bacteriën die van nature ook in sloten voorkomen en die ook daar het water schoonhouden. De bacteriën werken extra hard als het water zuurstofrijk is. Daarom helpen we de natuur een handje en voegen extra zuurstof toe.
  5. Tenslotte scheiden we bacteriën en water van elkaar. Dit gebeurt in grote ronde tanks. De bacteriën worden voor een deel opnieuw ingezet voor het proces van zuiveren, een ander deel gaat naar de gisting.
  6. Het rioolwater is nu weer schoon. We lozen het schone water in de rivier(en).
  7. Wat we overhouden is slib. Bij de vergisting van dit slib komt biogas vrij. Vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije omgeving biogas produceren uit slib. Eigenlijk is het een rottingsproces waarbij onder andere methaan vrijkomt. Dit levert biogas op:  Waterschapsenergie: groene energie uit poep en plas.

 

Bekijk het filmpje: Hoe halen we energie uit een drol