Partners

Waterschappen als groene producenten
De waterschappen willen waar het kan kansen pakken om nog veel meer groene energie op te wekken. En dat tegen zo laag mogelijke kosten. In theorie is er genoeg Waterschapsenergie om een jaar lang zo’n 100.000 woningen te verwarmen of 200.000 auto’s te laten rijden. De bron van al die Waterschapsenergie is het rioolwater dat wij samen produceren. Met een slimme combinatie van nieuwe en bestaande technieken halen de waterschappen daar steeds meer energie uit. Schoon en duurzaam!  De waterschappen werken samen aan Waterschapsenergie via de Energie- & Grondstoffenfabriek.