Veendam heeft energiefabriek

Op de rioolwaterzuivering in Veendam wordt warmte en elektriciteit opgewekt uit poep en plas. De opgewekte warmte en elektriciteit gebruikt Waterschap Hunze en Aa’s weer we voor het zuiveringsproces. De energieleverancier koopt de overgebleven energie.

Hiermee wordt het doel om de afvalwaterzuivering energieneutraal te krijgen gehaald. Het is bijzonder dat een relatief kleine zuivering zoals Veendam energieleverend is. De zuivering in Veendam is nu een zogenaamde Energiefabriek.

HOE WERKT DIT?

De afvalwaterzuivering produceert biogas uit slib van de eigen zuivering en van omliggende zuiveringen. Slib is een restproduct nadat het vuile rioolwater is schoongemaakt. Met een biogasmotor wordt het biogas omgezet in warmte en elektriciteit.

HOEVEEL ENERGIE?

Wil je een overzicht zien van het verbruik en de opwekking van elektriciteit in Veendam? Check dat deze link.