Waterschap legt zonnepanelen aan

Waterschap Rivierenland gaat haar eerste zonne-energiepark aanleggen op het terrein van de rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost. In totaal plaatsen het waterschap er ruim 3000 zonnepanelen die op jaarbasis 750.000 kWh kunnen opwekken. Meer dan genoeg om deze zuivering energieneutraal te maken. Volgens planning is het zonne-energiepark eind 2017 in bedrijf.

De groene stroom van de ruim 3000 panelen wordt direct door de rioolwaterzuivering (RWZI) zelf gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De RWZI Gorinchem-Oost wordt hiermee volledig energieneutraal. Het overschot aan opgewekte stroom leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Het gebruik van RWZI-terreinen voor zonnepanelen is een logische keuze. 75% van de energie die het waterschap gebruikt is nodig voor de zuivering van rioolwater. Daarnaast zijn de terreinen van rioolwaterzuiveringen niet langer nodig als slibdroogveld (slib verwerken we tegenwoordig in Energiefabrieken).

Energieneutraal in 2030

“Waterschap Rivierenland wil in 2030 energieneutraal zijn. Door dit zonne-energiepark zijn we een stap dichter bij onze ambitie. Want de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op deze zuivering wordt nu groter dan het energiegebruik ter plaatse”, aldus Heemraad Hennie Roorda.

Aanpak om doel te behalen

Energie opwekken uit afvalwater 
Zelf duurzame energie opwekken doet het waterschap onder andere door energie te produceren uit afvalwater. Dat gebeurt nu nog in één en over een aantal jaren in drie Energiefabrieken waar we het slib van onze 30 rioolwaterzuiveringen omzetten in biogas, warmte en elektriciteit. De drie Energiefabrieken kunnen voorzien in 40% van het energiegebruik van het waterschap.

Zonne-energie rwzi’s 
Daarnaast investeert het waterschap in zonne-energie, zoals het zonne-energiepark op de rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost. Het zonnepark Gorinchem-Oost levert straks 1,5% van het verbruik van het waterschap. Als we alle RWZI-terreinen benutten als zonneparken kunnen deze samen tot wel 20% van het verbruik leveren. Ook verkennen we de mogelijkheden van andere hernieuwbare energiebronnen op onze terreinen.

Energie uit stromend water 
Waterschap Rivierenland is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze energieproductie te verhogen en energiegebruik te verduurzamen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de potentie van zonnepanelen op waterbergingen en de inzet van innovatieve stuwen, waarmee we hernieuwbare energie uit stromend water kunnen halen. We werken daarbij waar mogelijk samen met (regionale) partners en inwoners die in de omgeving van onze rioolwaterzuiveringen en/of gemalen wonen.