Waterschappen lanceren digitale energiekaart

Tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 21 maart lanceerde Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, een digitale energiekaart. Op deze kaart zijn ruim 220 duurzame energieprojecten van de waterschappen te bekijken.

De waterschappen worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. De waterschappen voeren daarom een ambitieus en duurzaam energiebeleid.

WATERSCHAPPEN ENERGIENEUTRAAL

In navolging van de afspraken die het Klimaatakkoord Parijs gemaakt werden, streven de waterschappen ernaar om als eerste overheid volledig energieneutraal te worden.

ENERGIEKAART

De Unie van Waterschappen maakte de energiekaart om te laten zien wat de Nederlandse waterschappen allemaal doen op het gebied van duurzame energie. Op de kaart staan alle waterschapsprojecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing.

Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen: “Met de energiekaart laten de waterschappen zien op welke manieren zij werken aan duurzame energie en energiebesparing. Maar er zijn nog veel meer kansen! Daarom nodigen we burgers en bedrijven uit om met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.”

GREEN DEAL ENERGIE

Op de Waterschapsdag werd ook de Green Deal Energie ondertekend door de waterschappen, STOWA en het Rijk. De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.